Gói đặc biệt

Gói đặc biệt vina

Gói cước VD

 • Gói VD14912T

  1.490.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :1440GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : DATA22 VD14912T gửi 1543
 • Gói VD1496T

  745.000đ 180 ngày
  • Dung lượng :720GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 VD1496T gửi 1543
 • Gói VD149

  goi VD149 hot
  149.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :149GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 VD149 gửi 1543
 • Gói VD50

  50.000 đ 7 ngày
  • Dung lượng :14GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 VD50 gửi 1543

Gói cước ZONE50 và THAGA

 • Gói 12THAGA

  600.000d 360 ngày
  • Dung lượng :1200GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 12THAGA gửi 1543
 • Gói 6THAGA

  300.000đ 180 ngày
  • Dung lượng :600GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 6THAGA gửi 1543
 • Gói ZONE50

  50.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :105 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 ZONE50 gửi 1543
 • Gói THAGA

  50.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :100 GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : DATA22 THAGA gửi 1543

Gói HEY vinaphone

 • Gói HEY125

  125.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :7G+ 1550p
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 HEY125 gửi 1543
 • Gói HEY90

  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5GB+ 1020p
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 HEY90 gửi 1543
 • Gói DISNEY

  89.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :8 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 DISNEY gửi 1543
 • Gói HEY

  50.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :6 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 HEY gửi 1543

Gói thoại

 • Gói V99

  99.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :1650p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA22 V99 gửi 1543
 • Gói V25

  25.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :40p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA22 V25 gửi 1543
 • Gói V35

  35.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :55p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA22 V35 gửi 1543
 • Gói V75

  75.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :120p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA22 V75 gửi 1543

Gói đặc biệt sẽ bao gồm các tập gói :

- Gói cước VD Vinaphone

- Gói ZONE5 và THAGA

- Gói HEY Vinaphone

Tại đây khi đăng ký thành công bạn sẽ được nhận các ưu đãi khủng từ gói đặc biệt của Vinaphone! Hãy nhanh tay tìm hiểu các gói đặc biệt trên đây nhé!