Gói ngày tháng

Gói ngày tháng vina

Gói ngày vinaphone

 • Gói D2

  10.000 đ 1 ngày
  • Dung lượng :2 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 D2 gửi 1543
 • Gói TN20

  6.000đ 2 ngày
  • Dung lượng :20 phút gọi nội mạng
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA22 TN20 gửi 1543
 • Gói V10

  1,000Đ 1 ngày
  • Dung lượng :10 phút gọi
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : DATA22 V10 gửi 1543
 • Gói DT30

  goi DT30 hot
  30.000 đ 7 ngày
  • Dung lượng :7GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 DT30 gửi 1543

Gói tháng vinaphone

 • Gói 12D30G

  900.000d 360 ngày
  • Dung lượng :360GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 12D30G gửi 1543
 • Gói 6D30G

  450.000d 180 ngày
  • Dung lượng :180Gb
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 6D30G gửi 1543
 • Gói 3D30G

  270.000đ 90 ngày
  • Dung lượng :90GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 3D30G gửi 1543
 • Gói 3D60G

  300.000 90 ngày
  • Dung lượng :180 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 3D60G gửi 1543

Gói ngày tháng vinaphone:

- Gói ngày Vinaphone: 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 30 ngày...

- Gói tháng Vinaphone: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng...

Chúc bạn đăng ký thành công!