Gói ngày vinaphone

Gói ngày vinaphone
 • Gói TR15

  249.000đ 15 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 TR15 gửi 1543
 • Gói TR7

  179.000đ 7 ngày
  • Dung lượng :14GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 TR7 gửi 1543
 • Gói D3

  15.000đ 3 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 D3 gửi 1543
 • Gói D15G

  goi D15G hot
  70.000 30 ngày
  • Dung lượng :15GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 D15G gửi 1543
 • Gói D2

  10.000 đ 1 ngày
  • Dung lượng :2 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 D2 gửi 1543
 • Gói TN20

  6.000đ 2 ngày
  • Dung lượng :20 phút gọi nội mạng
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA22 TN20 gửi 1543
 • Gói V10

  1,000Đ 1 ngày
  • Dung lượng :10 phút gọi
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : DATA22 V10 gửi 1543
 • Gói DT30

  goi DT30 hot
  30.000 đ 7 ngày
  • Dung lượng :7GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA22 DT30 gửi 1543

Gói ngày vinaphone sẽ phù hợp với nhiều nhu cầu thực tế. Phân ra thành 1 ngày, 2 ngày , 3 ngày, 7 ngày... để các bạn có thể thoải mái lựa chọn đăng ký gói cước phù hợp với mình. 

Hãy cùng tham khảo qua các gói chi tiết về ngày ở trên nhé!